Karl Nelson Orgelbyggeri AB

Ända sedan 1892 när Carl Alfred Härngren startade sin rörelse i staden har Lidköping haft ett orgelbyggeri. Härngren utbildade sig hos Salomon Molander i Göteborg och J A Johanson i Mösseberg. Liksom Molander byggde Härngren orglar i en tämligen konservativ stil. Han utvecklade en egen mekanisk slejflåda och intonerade med en fyllig och grundlig klang.
Firman övertogs 1912 av Nordfors, Karlén och C-G Smedman och drevs under namnet H Nordfors & Co. Trion använde sig av en pneumatisk spelmekanik och en romantisk intonation som var signifik för tidsepoken.
Orvar Smedman - son till C-G - blev från och med 1952 ensam ägare till byggeriet. Så småningom ändrades firmanamnet till Smedmans Orgelbyggeri AB. Under denna tid återgick företaget till att bygga mekaniska orglar i orgelrörelsens anda. Orvars son Lars-Inge Smedman övertog firman 1981. Orglar byggda under denna period finns placerade i bl a S:t Nicolaikyrkan i Lidköping och i Ljungs kyrka i Linköpings stift. 1998 såldes firman till Karl Nelson, firmanamnet ändrades till Karl Nelson Orgelbyggeri AB år 2002.


Karl Nelson är född i St. Peter, Minnesota (USA). Sin utbildning har han fått vid Deerfield Academy i Massachusetts, St. Olaf College i Minnesota och Portland State University. Det var som musikstudent i Portland som Karl började arbeta som orgelbyggare. Under denna tid kom han nämligen i kontakt med Manual Rosales, orgelbyggare från Los Angeles, och fick då möjlighet att delta i installationen av en 55 stämmig orgel i Trinity Episcopal Church i Portland. Karl Nelsons intresse för orglar förde honom senare till orgelbyggaren John Brombaugh i Eugene som erbjöd honom en plats som lärling.

....................
I samband med att John Brombaughs orgel opus 28 installerades i Hagakyrkan i Göteborg 1991 kom Karl till Sverige. Eftersom han där träffade sin blivande fru Karin (organist i Hagakyrkan) blev han kvar i landet. Förutom en längre vistelse i USA under 1996/1997 har han bott i Sverige sedan 1992. Innan Karl övertog Smedmans orgelbyggeri drev han ett mindre företag i Göteborg under namnet K Nelsons Orgelvård.

....................

För närvarande koncentrerar sig företaget på att bygga moderna mekaniska orglar med medveten historisk anknytning. Den traditionella piporgeln är kyrkans instrument. Orgeln har utvecklats för att fylla sin funktion i kyrkan, att leda liturgi och psalm i en stor akustik, Våra första orglar har i många detaljer präglats av barockens anda, men det har aldrig varit vår avsikt att kopiera en viss stil. Vi skulle helst komma ifrån alla sådana kategoriseringar! Däremot är det vår ambition att i våra nybyggda instrument etablera den grund som oberoende av tidsepok förenar de bästa orglarna. Vår högsta önskan är att tankarna förs vidare till det väsentliga; att orgeln med sin musik skall framföra kyrkans budskap.

Karin Nelson, Organist

Karin Nelson är född i Skellefteå. Efter musiklärar- och kyrkomusikerexamina från musikhögskolorna i Piteå och Göteborg fortsatte orgelstudierna på diplomutbildningen i Göteborg, följt av orgel- och cembalostudier vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Nelson är professor i orgel och orgelimprovisation vid Nowegian Academy of Musik i Oslo och vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Förutom konsertverksamhet i Sverige och utomlands har hon gjort ett flertal radio- och CD-inspelningar. Nelson konserterar regelbundet med andra musiker, ofta med samtida musik på programmet där improvisation ingår som ett naturligt element. Hon disputerade 2010 på avhandlingen Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.


Tillbaka